Kohaliku omaalgatuse  programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste teenuste arendamist.

MTÜ Ambla Spordiklubi esitas 2017. aastal kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru projekti „Aravete Terviseradade jõulinnak“ summas 1994 eurot, millest KOP-i rahastus oli 1700 eurot. Teise poole rahastusest tagas Ambla vald summas 294 eurot. Projekti tegevusperioodiks on 01.06.2017 kuni 01.09.2017. Projekti eesmärgiks on  Aravete Terviseradadele  soetada ja üles panna kolme komponendiga (treeningvahendiga) jõulinnak.

Tänaseks on projekti tegevusega soetatud ja üles pandud Aravete Terviseradadele Kangrumäe poolsele küljele jõulinnaku komponendid tõstepalk, rööbaspuud ja treeningvahend kõhu- ja seljalihastele. See on oluline täiendus Aravete Terviseradadele, et oleks võimalik teha mitmekesiseid ja kaasajastatud treeninguid. Selline kompleksne jõulinnak koos olemasoleva venitusseinaga annab täiendava hea treeningtegevuse läbiviimise paiga kogukonna inimestele Kangrumäe suurepärastes looduslikes tingimustes.

Sellega oleme oluliselt parandanud ja mitmekesistanud Aravete Terviseradade treeningvõimalusi, teinud nauditavamaks treeningute läbiviimise liikumisharrastajatele ja noorsportlastele.

 

Siinkohal kuuluvad tänusõnad Ambla Vallavalitsusele,  Järvamaa Arenduskeskusele, Järva Maavalitsusele  ja RMK Järvamaa metskonnale mõistva suhtumise ja positiivsete otsuste ning abi eest!

 

MTÜ AMBLA SPORDIKLUBI

Juhatuse esimees

Reimo Kaasiku