Projekti eesmärgiks oli rajada Aravete Suusa ja Terviseradadele valgustus kaasaja nõuetele. Teostatati radadele valgustuse tehniline projekt ja tehniline teostus, mille käigus paigaldatati leed valgustus koos uue vajamineva taristuga. Projektiga parendati ja pikendatati ning ühendatati Aravete Suusa- ja Terviseradade valgustus ja selle taristu Aravete Kangrumäe valgustuse ja taristuga.

 

Projekti tulemusel on metsas 3km valgustatud rada ja kogu valgustatud raja taristul välja vahetatud valgustid. Seega parem, turvalisem liikumine Aravete Terviseradadel.