Kohaliku omaalgatuse  programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste teenuste arendamist.

MTÜ Ambla Spordiklubi esitas 2017. aastal kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru projekti „Aravete Terviseradade jõulinnak“ summas 1994 eurot, millest KOP-i rahastus oli 1700 eurot. Teise poole rahastusest tagas Ambla vald summas 294 eurot. Projekti tegevusperioodiks on 01.06.2017 kuni 01.09.2017. Projekti eesmärgiks on  Aravete Terviseradadele  soetada ja üles panna kolme komponendiga (treeningvahendiga) jõulinnak.

Tänaseks on projekti tegevusega soetatud ja üles pandud Aravete Terviseradadele Kangrumäe poolsele küljele jõulinnaku komponendid tõstepalk, rööbaspuud ja treeningvahend kõhu- ja seljalihastele. See on oluline täiendus Aravete Terviseradadele, et oleks võimalik teha mitmekesiseid ja kaasajastatud treeninguid. Selline kompleksne jõulinnak koos olemasoleva venitusseinaga annab täiendava hea treeningtegevuse läbiviimise paiga kogukonna inimestele Kangrumäe suurepärastes looduslikes tingimustes.

Sellega oleme oluliselt parandanud ja mitmekesistanud Aravete Terviseradade treeningvõimalusi, teinud nauditavamaks treeningute läbiviimise liikumisharrastajatele ja noorsportlastele.

 

Siinkohal kuuluvad tänusõnad Ambla Vallavalitsusele,  Järvamaa Arenduskeskusele, Järva Maavalitsusele  ja RMK Järvamaa metskonnale mõistva suhtumise ja positiivsete otsuste ning abi eest!

 

MTÜ AMBLA SPORDIKLUBI

Juhatuse esimees

Reimo Kaasiku

 

 

 

 

MTÜ Ambla Spordiklubi üldkoosolek toimub 19.06.2017 kell 19.00 Aravete Keskkooli õpetajate toas.

 

Päevakord:

  1. revisjoniaruande kinnitamine
  2. aastaaruande ja bilansi kinnitamine
  3. Juhatuse liikmete valimine
  4. eelarve kinnitamine
  5. infod

 

 Lugupidamisega,

Reimo Kaasiku

Juhatuse esimees

5040455

 

EESMÄRK

Selgitada välja maastikurattasõidu Aravete CUP 2017 paremad. Pakkuda võistlejatele võimalust eraldistardiga sõiduks.

 

OSAVÕTJAD

Osaluspiiranguid ei rakendata.

 

VÕISTLUSKLASSID, DISTANTSID, LÄBIVIIMINE

Võisteldakse 17 vanuseklassis, eraldistardis intervall 30sek

 

kuni 6 a P T   kuni 550m

7 –8 a P T   2 x550m

9 – 10 a P T 2x 550m

11 – 12 a T 1 x  2,4km

11 -  12 a P  2 x 2,4km

13 – 15 a T  2 x 2,4km

16 – 18 a T 2 x 2,4km

Põhiklass N  , N 35+ 3x 2,4km

M50 + 3x 2,4km

13-15 a P 1 x 3,5km

16 – 18 a  P 3x 3,5km

Põhiklass M 5 x 3,5km

M40 – 49 a 3x 3,5km

 

AEG, KOHT, KORRALDUS

Võistlused viib läbi Ambla Spordiklubi.

Võistlused viiakse läbi 01.mail k.12.00 Aravete Kangrumäe radadel stardi-finishipaigaga Kangrumäe laululava juures.

 

AUTASUSTAMINE

3 paremat igas võistlusgrupis autasustatakse meenega.

 

MAJANDAMINE

Võistlused viib läbi Ambla Spordiklubi osavõtumaksu toel. Osavõtutasu on õpilastel 1EUR ja 18 a. ja vanematele 2 EUR.

 

REGISTREERIMINE

Toimub võistluspäeva hommikul kella 11.00-st – 11.50-ni Kangrumäel laululava juures.

 

ÜLDIST

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos esindajatega. Peakohtunikul on õigus vastavalt ilmaoludele muuta distantsi ja läbitava ringi pikkust.  Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest. Kaitsekiivri kandmine kohustuslik.

 

 

 

pühapäeval 16.aprill 2017 kell 11.00  Aravete Spordihoones

 

Võistlusklassid :

T- 16, N 17- 39 , N 40+ , N 60+

P- 16, M 17-39 , M 40+ , M 60+

 

Võistlused viiakse läbi ainult üksikmängudes.

Võistlusklassid ja turniirisüsteem täpsustuvad peale registreerimist vastavalt kohale tulnud võistlejate arvule.

Iga vanuseklassi 3 paremat autasustatakse karikaga. Eraldi arvestus Kõrvemaa Karikavõistlustel.

Registreerimine kohapeal kell 10.00 – 10.50

Osalustasu täiskasvanutele on 3.50 eurot, lastele ja noortele kuni 18a. tasuta.

 

Kaasa võtta sisejalanõud! Kõikidele osalejatele supp!

 

Kohtunikud: Riho Lööper ja Reimo Kaasiku

 

Info tel. 50 40 455 Reimo Kaasiku