Korraldusel ja otsustes abistanud:
Jaanus Keerberg
Kalju Toomas
Peeter Puhke
Meelis Matkamäe
Järva vald
Aravete Päästekomando
Eest Suusaliit
Latesto OÜ
Saint Gobain Ehitustooted AS
Cramo AS
Aravete Agro OÜ
Kete Kohvik OÜ
Kirsimari OÜ
Kuma AS
TKM Ehitus OÜ
Jakaker OÜ
Tehvani Spordikeskus
Klubi Tartu Maraton
Laiusemäe Arenduskeskus
Kõrvemaa Spordi ja Matkakeskus
Aravete Kardirada
Dr. Enn Sults
Rait Pihelgas
Leo Matikainen
Janno Rodendau
Priit Grünthal
Eeri Kuningas
Eido Tasalain
Krista Lepik
Reimo Noor
Martin Kleitsman
Kalju Kertsmik
Mati Lepik
Ivi ja Marti Lepik
Kaido Bammer
Kalju Alliksaar
Kris ja Lauri Alliksaar
Teri ja Priit Tommula
Angelika Pormann
Kalle Piil
Aron Ott
Sirje Toomas
Krista Pohla
Triin Väin
Lehte Ots
Claire Miljukova
Tiiu Jalakas
Valeri Homin
Vello Kleitsman
Lembit Ausmaa
Ain Vilbu
Margus Leesmäe
Kadri Toomingas
Ruth Kaasiku
Jarmo Kaasiku
 
TÄNAN ja KIIDAN KÕIKI ABILISI!
Reimo Kaasiku
Ambla Spordiklubi
Juhatuse esimees

Projekti eesmärgiks oli rajada Aravete Suusa ja Terviseradadele valgustus kaasaja nõuetele. Teostatati radadele valgustuse tehniline projekt ja tehniline teostus, mille käigus paigaldatati leed valgustus koos uue vajamineva taristuga. Projektiga parendati ja pikendatati ning ühendatati Aravete Suusa- ja Terviseradade valgustus ja selle taristu Aravete Kangrumäe valgustuse ja taristuga.

 

Projekti tulemusel on metsas 3km valgustatud rada ja kogu valgustatud raja taristul välja vahetatud valgustid. Seega parem, turvalisem liikumine Aravete Terviseradadel.

 

I etapp             08.okt.             k.12.00                       Tavadistants

II etapp           15.okt.             k.12.00                       Tavadistants

III etapp          22.okt.             k.12.00                        Lühike distants

IV etapp          29.okt.             k.12.00                        Pikk distants

V etapp           05.nov.            k.12.00                        ÜHISSTART, tavadistants

 

4 esimest etappi eraldistardiga, 30- sekundilise intervalliga, viimane etapp ühisstardiga jooks. Igal järgmisel etapil stardivad gruppide esimestena uued võistlejad, siis eelmise etapi viimane, siis eelviimane, jne.

Arvesse läheb 4 parema etapi tulemus, kusjuures I koht – 12p, II koht – 10p, III koht – 9p, 4.koht – 8p  jne. Koha saab vähemalt 2 –l etapil osaleja. Võrdsete punktide korral otsustab paremuse koht viimasel etapil, siis eelviimasel etapil jne. Võistlusarvestust peetakse ainult suusakeppidega jooksjate vahel. 

Igale 5 etappi läbinud jooksjale või kepikõndijale eriauhind.

VANUSEGRUPID:              

   -   6 a.                       T, P     (s.2011 ja hiljem)

7  - 10 a.                      T, P     (s.2007-2010)

11- 13 a.                      T, P     (s.2004-2006)

14- 16 a.                      T, P     (s.2001-2003)

17- 34 a.                      N         (s.1983-2000)

17- 39 a.                      M        (s.1978-2000)

40- 54 a.                      M        (s.1963-1977)

35+                              N         (s.1982 ja varem)

55+                             M        (s.1962 ja varem)

 

TULE LÖÖ KAASA JA SA EI KAHETSE !

 

pühapäeval 19.november 2017 kell 11.00  Aravete Spordihoones

Võistlusklassid :

T- 16, N 17- 39  , N 40+ , N 60+

P- 16, M 17-39 , M 40+ , M 60+

Võistlused viiakse läbi ainult üksikmängudes.

Võistlusklassid ja turniiri süsteem täpsustuvad peale registreerimist vastavalt kohale tulnud võistlejate arvule.

 

Iga vanuseklassi 6 paremat autasustatakse meenega ja iga vanuseklassi 3 paremat autasustatakse karikaga.

 

Registreerimine kohapeal kell 9.00 – 9.50

Osalustasu täiskasvanutele on 3.50 eurot, lastele ja noortele kuni 18a. tasuta.

 

Kaasa võtta sisejalanõud! Kõikidele osalejatele supp!

 

Kohtunikud: Riho Lööper ja Reimo Kaasiku

Info tel. 50 40 455 Reimo Kaasiku

 

Kohaliku omaalgatuse  programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste teenuste arendamist.

MTÜ Ambla Spordiklubi esitas 2017. aastal kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru projekti „Aravete Terviseradade jõulinnak“ summas 1994 eurot, millest KOP-i rahastus oli 1700 eurot. Teise poole rahastusest tagas Ambla vald summas 294 eurot. Projekti tegevusperioodiks on 01.06.2017 kuni 01.09.2017. Projekti eesmärgiks on  Aravete Terviseradadele  soetada ja üles panna kolme komponendiga (treeningvahendiga) jõulinnak.

Tänaseks on projekti tegevusega soetatud ja üles pandud Aravete Terviseradadele Kangrumäe poolsele küljele jõulinnaku komponendid tõstepalk, rööbaspuud ja treeningvahend kõhu- ja seljalihastele. See on oluline täiendus Aravete Terviseradadele, et oleks võimalik teha mitmekesiseid ja kaasajastatud treeninguid. Selline kompleksne jõulinnak koos olemasoleva venitusseinaga annab täiendava hea treeningtegevuse läbiviimise paiga kogukonna inimestele Kangrumäe suurepärastes looduslikes tingimustes.

Sellega oleme oluliselt parandanud ja mitmekesistanud Aravete Terviseradade treeningvõimalusi, teinud nauditavamaks treeningute läbiviimise liikumisharrastajatele ja noorsportlastele.

 

Siinkohal kuuluvad tänusõnad Ambla Vallavalitsusele,  Järvamaa Arenduskeskusele, Järva Maavalitsusele  ja RMK Järvamaa metskonnale mõistva suhtumise ja positiivsete otsuste ning abi eest!

 

MTÜ AMBLA SPORDIKLUBI

Juhatuse esimees

Reimo Kaasiku