EESMÄRK.

Selgitada välja maastikurattasõidu Aravete CUP 2016 paremad. Pakkuda võistlejatele võimalust eraldistardiga sõiduks.

OSAVÕTJAD.

Osaluspiiranguid ei rakendata.

VÕISTLUSKLASSID, DISTANTSID, LÄBIVIIMINE.

Võisteldakse 7 vanuseklassis, eraldistardis intervall 30sek

P, T  kuni 11 aastased            3x550m

P, T 12 – 15 aastased             2x 2,4km

N 16 ja vanemad                    3x2,4km

M 16-39                                 3x3,5km

M40+                                     2x3,5km

AEG, KOHT, KORRALDUS

Võistlused viib läbi Ambla Spordiklubi.

Võistlused viiakse läbi 1.mail k.12.00 Aravete Kangrumäe radadel stardi-finishipaigaga Kangrumäe laululava juures.

AUTASUSTAMINE.

3 paremat igas võistlusgrupis autasustatakse karikaga.

MAJANDAMINE.

Võistlused viib läbi Ambla Spordiklubi osavõtumaksu toel. Osavõtutasu on -15 a. 1EUR ja 16 a. ja vanematele 2 EUR.

REGISTREERIMINE.

Toimub võistluspäeva hommikul kella 11.00-st – 11.50-ni Kangrumäel laululava juures.

ÜLDIST.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos esindajatega. Peakohtunikul on õigus vastavalt ilmaoludele muuta distantsi ja läbitava ringi pikkust. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest. Kaitsekiivri kandmine kohustuslik.